Wednesday, July 25, 2012

MENGENAL DIRI YANG KE 36

Assalamu'alaikum Wr,Wb

PERANAN ROHANI DI DALAM JASMANI

Rohani adalah sebenar-benar makhluk yang di jadikan oleh Allah untuk memikul amanah Allah swt untuk menjadi khalifah di bumi, dia adalah di antara makhluk Allah yang mula-mula sekali di jadikan oleh Allah sebelum makhluk yang lain di cipta, dan dia juga telah di berikan oleh Allah panduan beribadat kepada Allah yang berasaskan kalimah Tauhid La Illaha Illallah Muhammadarrasullullah, ertinya Rohani berikrar untuk berTuhankan kepada Allah dan dia sebagai hamba yang di perintahkan untuk melakukan amanah tersebut serta dia secara suka ataupun tidak maka dia wajib menjalankan amanah tersebut

Rohani tidak boleh beribadat ataupun tidak boleh melaksanakan amanah Allah jika ia tidak mempunyai rumahnya sendiri iaitu jasmani manusia yang akhirnya Allah telah menjadikan lembaga Adam bagi memulakan perkembangan manus (makhluk jasmani) sebagai tempat Rohani beribadat, ini kerana jasmani manusia itu sebagai penyaksian kerja buat Rohani tersebut sebagaimana firman Allah menyatakan di dalam surah Al Qiyamah ayat 14, yang bermaksud: (Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri) sementara malaikat hanya mencatetkan apa yang di lakukan oleh Rohani tersebut sebagaimana firman Allah menyatakan pada surah At Thoriq ayat 4 yang bermaksud: (Tiada suatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga dan membuat catetan)

Pada Rohani itu ada nafsu yang mempunyai sikap yang berbagai-bagai yang di kenali sebagai HAWA dan sikap nafsu inilah yang wajib ada pada anasir jasmani yang Allah jadikan daripada tanah nurani, air nurani, angin nurani dan api nurul adzom, sebagaimana kita ceritakan pada bab asal kejadian manusia di ruang Pak Karamu, jika anasir Rohani dan jasmani tidak sealiran maka Rohani tidak dapat tinggal pada tubuh jasmani dan ada kemungkinan jasmani akan menjadi terbakar ataupun hancur

Apabila Rohani sudah berada dia dalam jasad manusia maka hiduplah manusia itu dan berperananlah Rohani tersebut menjalankan peranan khalifahnya dengan berpandukan kalimah La Illaha Illallah dan di sinilah kita dapat melihat jutaan perangai manusia yang hidup di muka bumi ini, ada yang jahat dan ada yang baik, dan wajib juga manusia itu memahami daripada apa ia di jadikan sebagaimana firman Allah menyatakan dalam surah At Thoriq ayat 5 yang bermaksud (Maka hendaklah manusia itu memikirkan dari apa ia di ciptakan)

Masa Rohani itu masuk ke dalam jasad manusia adalah ketika bayi dalam kandungan ibu yaitu di antara 120 hingga 145 hari, ini mengikut ketetapan Allah mengikut kematangan jasmani di dalam kandungan ibu, apabila saja Rohani sudah berada di dalam jasmani maka barulah jasad bayi itu bergerak dan tidak lagi dia bersenyawaan dengan nyawa ibunya

Soalan:
Apakah dalilnya Rohani berikrar bertuhankan kepada Allah?

Jawapan:
Didalam Al Quran Allah berfirman dalan surah Al A'araf ayat 172 dan Al Quran pada muka surat 1465 pimpinan Ar Rahman, Al A'araf 172 yang bermaksud: "Bukankah Aku ini Tuhan kamu? Lalu mereka semua menjawab : Benar Engkaulah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi, yang demikian supaya kamu tidal berkata pada hari kiamat kelak sesungguhnya Kami adalah lalai (tentang hakikat tauhid)
Soalan:
Apakah maksud amanah tersebut? dan ia berbentuk apa?

Jawapan:
Di dalam Al Quran Allah s.w.t telah menceritakan amanah itu dalam surah Al Ahzab ayat 72 yang bermaksud "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah Kami kepada langit dan bumi serta gunung (untuk memikulnya) maka mereka enggan memikulnya, dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, lalu di sanggupi oleh manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sesungguhnya manusia itu suka menzalimi dirinya sendiri
Soalan:
Bagaimanakah konsep Tuhan menjadikan lembaga Adam?

Jawapan:
Allah s.w.t menjadikan lembaga Adam mengikut fitrah ilmu, yang mana ia di bentuk mengikut peringkat demi peringkat sebagaimana juga Dia menjadikan perkembangan bayi di dalam kandungan ibu (Embrioloji) akan tetapi anasir Adam dan keturunan manusia itu tidaklah sama sebagaimana pada awalnya namun sumbernya adalah satu aliran iaitu himpunan molikul-molikul, atom, proton, neutron, elektron ion dan sebagainya

Soalan:
Adakah pada Rohani itu banyak nafsu? dan adakah nafsu yang memberi fungsi ransangan terhadap anasir jasmani?

Jawapan:
Pada Rohani itu hanya ada satu nafsu akan tetapi sifat kepada nafsu itu saja yang banyak yang di namakan Hawa, maka hawalah yang memberikan fungsi ransangan terhadap anasir jasmani yang mempunyai sikap dari anasirnya

Soalan:
Apakah malaikat menjaga manusia itu untuk menyelamatkan manusia?

Jawapan:
Malaikat yang di maksudkan itu ada dua jenis malaikat satu jenis yang mencatat kelakuak Rohani yang di pamirkan oleh jasmani dan yang kedua malaikat jenis menjaga manusia yang bernama Hafazo

Soalan;
Mengapakah perangai manusia ini di katakan tidak sama dan apa asas puncanya?

Jawapan:
Asas puncanya ialah manusia tidak membela dirinya sendiri untuk berkhidmat terhadap Allah dengan sebenarnya, sebab yang lain ialah kerana kedudukkan tempat tinggal yang berbeza dan keadaan suhunya, ini menyebabkan keadaan ransangan alam keliling yang mengubah perangai dan sikap

Soalan:
Allah mencipta jasad manusia itu mengikut kesesuaian apa?

Jawapan:
Allah telah menjadikan jasad manusia itu mengikut kesesuaian bentuk Rohani itu pada bentuk Muhammad iaitu manusia yang berwajah dan bentuk Ruhul Yaqazah dan demikianlah sesuainya adalah mengikut keadaannya (Rohani) sebagaimana firman Allah dalam surah AlA'ala ayat 2 yang bermaksud: 'Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya
Soalan:
Apakah penting bagi manusia memikir atau mengenal asal kejadiannya?

Jawapan:
Mengenal diri daripada apa manusia zahir dan batin adalah wajib, ini kerana ada perintah Allah daripada Al Quran yang memerintah manusia berbuat demikian sebagaimana ayat dari surah At Thoriq ayat 5, ertinya jika manusia tidak berusha untuk mengenal dirinya maka ia sama seperti azazil yang engkar perintah Allah

No comments:

Post a Comment